EOC Voortvarend Verzekerd

Privacy Policy

Bij EOC Onderlinge Schepenverzekering gaan wij zorgvuldig om met gegevens van onze klanten. Dit geldt ook voor gegevens van bezoekers van onze website. Met vertrouwen omgaan met de gegevens staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom willen wij graag openheid van zaken geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Aan deze regels mag u ons te allen tijde houden. 


Deze privacy policy geldt voor iedereen die de website www.eoc.nl bezoekt.  

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.eoc.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. EOC Onderlinge Schepenverzekering zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
EOC Onderlinge Schepenverzekering maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. In deze cookies worden informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van u als bezoeker. Daardoor kan EOC Onderlinge Schepenverzekering u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. 

Als bezoeker kunt u zelf bepalen hoe er met functionele cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. 

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 

EOC Onderlinge Schepenverzekering maakt geen gebruik van trackingcookies die het surfgedrag van een specifieke bezoeker volgen. Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is sinds 5 juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die Nederlandse bezoekers krijgt dat die worden geïnformeerd of en zo ja welke trackingcookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Sterker nog, sites moeten daar expliciet toestemming voor vragen vóór dat ze zulke cookies plaatsen. EOC Onderlinge Schepenverzekering heeft er voor gekozen om geen gebruik te maken van dit type trackingcookies zodat we onze bezoekers niet hoeven lastig te vallen met die vraag. 

EOC Onderlinge Schepenverzekering kan gebruik maken van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren. 

De Privacy Policy voor klanten is een aanvulling op de gegevens voor bezoekers en geldt voor iedereen die een aanvraag heeft gedaan via deze website. 

Gegevens die door de klant verstrekt worden
EOC Onderlinge Schepenverzekering kan de gegevens die door u als klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: 

  • Het verwerken van de aanvraag; 
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan; 
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan EOC Onderlinge Schepenverzekering denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant;
  • Voor statistische analyses. 

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan EOC Onderlinge Schepenverzekering zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

Beveiliging
De gegevens die de klant aan EOC Onderlinge Schepenverzekering verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 

Mailingen en uitnodigingen
Wij kunnen uw klantgegevens gebruiken om u mailingen en uitnodigingen, voor bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering, te sturen. Wilt u dit niet, dan kunt u ons dat laten weten per post, e-mail of telefoon. 

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. EOC Onderlinge Schepenverzekering kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door EOC Onderlinge Schepenverzekering voorgeschreven wijze door te geven. In sommige gevallen kan het polisnummer worden verlangd. 

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw klantgegevens: 

  • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde gegevens; 
  • Recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens; 
  • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens. 

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. 

Vragen?
Wilt u meer weten over uw rechten, over onze omgang met en houding ten aanzien van privacy in het algemeen? Een verzoek tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u indienen via info@eoc.nl, via 088-6699500 of per post naar onderstaande gegevens: 

EOC Onderlinge Schepenverzekering
Postbus 333
7940 AH Meppel 

Scherpe premie

Complete dekking

Grote vakkennis

NAAR BOVEN

Bezoekadres Meppel

Blankenstein 150
7943 PE Meppel

Tel: 088 - 6699500
Tel buiten NL: +31 (0)522 243600

Postadres:
Postbus 333
7940 AH Meppel

E-mail: info@eoc.nl

Bezoekadres Zwijndrecht

Scheepmakerij 340
3331 MC Zwijndrecht


Volg ons op Social Media