EOC Voortvarend Verzekerd

Visie en Missie

Onze Visie:

EOC is ván en vóór de leden. Als onderlinge verzekeraar gaat EOC, zonder winstoogmerk, slagvaardig en voortvarend te werk, waarbij het belang van de leden voorop staat. EOC speelt tijdig in op de ontwikkelingen in de (maritieme) markt, zodat haar producten en diensten altijd maatgevend zijn voor de markt op dat moment.

Als betrouwbare specialist in de maritieme verzekeringsmarkt doet EOC méér dan verzekeren alleen. Naast scheepsverzekeringen van hoge kwaliteit biedt EOC een uitstekend en uitgebreid pakket van aanvullende producten en diensten ten behoeve van de leden en verzekerden. 


Onze Missie:
EOC wil de beste maritieme verzekeringsproducten en diensten aanbieden aan haar leden en verzekerden. Als onderlinge specialist zonder winstoogmerk worden de toevertrouwde (schade)risico’s op professionele wijze behandeld. Dagelijks bewijst EOC dat ze staat voor eerlijk verzekeren en vakkundig advies. 

EOC gaat voortvarend en slagvaardig te werk, houdt rekening met de individuele wensen van de klant en wil als stabiele, betrouwbare specialist veel meer doen dan verzekeren alleen. EOC wil de beste scheepsverzekeraar zijn. Dit kan uitsluitend bereikt worden op onderlinge basis waarbij de leden inspraak hebben in het beleid. Samen met haar enthousiaste en betrokken medewerkers wil EOC de hoogst mogelijke score in klanttevredenheid realiseren. Door hun professionele netwerk, kennis- en servicebank kunnen zij de leden en verzekerden maximaal adviseren en begeleiden.


 

  • Betrouwbare specialist
  • Meer dan verzekeren
NAAR BOVEN

Bezoekadres Meppel

Blankenstein 150
7943 PE Meppel

Tel: 088 - 6699500
Tel buiten NL: +31 (0)522 243600

Postadres:
Postbus 333
7940 AH Meppel

E-mail: info@eoc.nl

Bezoekadres Zwijndrecht

Scheepmakerij 340
3331 MC Zwijndrecht


Volg ons op Social Media